Strengere straffer for ulovlig arbeid i høyden

Skjerpende straffer

Dessverre så avdekkes det alt for mange farlige forhold ved arbeid i høyden og svært mange fallulykker. Arbeidstilsynet melder at det i 2016 ble avdekket hele 580 brudd på regler som skal sikre arbeidstakere som jobber i høyden.
Noe av tiltakene arbeidstilsynet nå kommer med er økte gebyrer som de håper vil bidra til økt fokus på emnet og færre ulykker og farlige forhold.

Bruk kompetansen vår

Vi i AAK Safety er markedsledende leverandør av opplæring, produkter, kontroll og rådgiving innen arbeid i høyden. Vi hjelper daglig kunder over hele landet. Vår kompetanse på arbeid i høyden er unik, og vi opplever at mange kunder ønsker å benytte våre tjenester for å sikre at de ivaretar sine arbeidstakere på best mulig måte.

Kontakt oss i AAK Safety om din bedrifts utfordringer. Vår kompetanse hjelper deres bedrift å jobbe sikrere!