Sikkerhetsvarsel for AAK Safety Smartkniv i Smartline sett

AAK Safety AS har oppdaget en mulighet for uønsket hendelse som følge av sammenstilling av redningskniv og smartline i våre Smartlinesett. Derfor sender vi ut følgende sikkerhetsinformasjon for Smartliner produsert etter dato: 01.05.2017

Dette er kniven det gjelder (uansett farge), merk at beskyttelsen foran bladet er vesentlig tynnere enn på bildet under.


Det er kun dette Smartlinesettet som er berørt (alle lengder). Dette er den siste utgaven av kniven. Har du denne er du ikke berørt av denne informasjonen.

Feilen som kan oppstå gjelder kniven som ligger i Smartline settet. Ved feil bruk ser vi at det kan oppstå en mulighet for at kniv og tau kommer i konflikt. Vi har kjørt en rekke realistiske tester uten å ha klart å fremprovosere feilen, men siden vi anser det for å være mulig velger vi som ansvarlig produsent å iverksette tiltak.

Tiltak:

  • Vi kommer til å bytte ut de knivene vi kommer i kontakt med i forbindelse med kurs, årlig nedfiring, kundebesøk og årlig kontroll.
  • Øvrige kunder som føler seg usikre på produktet bes om å sende en mail til post@aaksafety.no for tilsending av ny kniv. Vedlagt vil det være en ferdig frankert konvolutt for tilbakesending av gammel kniv.

Det gamle Smartline settet er ok og er ikke berørt av denne infoen uansett kniv som ligger ved settet.

Last ned saken som PDF her