Priser Tilkomstteknikk / Arbeid i Tau

Prisene gjelder fra 01.01.2019

Kode Arbeid i Tau (AiT) – Klasse A Dager Pris NOK – Pr. deltaker uten sertifisering (eks. mva.) Pris NOK – Pr. deltaker.
(inkl. sertifikatavgift til SOFT Sertifisering og mva)
A-1 Nivå 1 , Arbeid i Tau 7 kr 19 150,00 kr 27 900,00
A-1R Rep nivå 1 Arbeid i Tau 3 kr 11 750,00 kr 20 500,00
A-2 Nivå 2 Arbeid i Tau 5 kr 15 750,00 kr 24 500,00
A-2D Direkte Nivå 2 Arbeid i Tau 10 kr 27 150,00 kr 35 900,00
A-2R Rep Nivå 2 Arbeid i Tau 3 kr 11 750,00 kr 20 500,00
A-3 Nivå 3 Arbeid i Tau 8 kr 21 750,00 kr 30 500,00
A-3R Rep Nivå 3 Arbeid i Tau 3 kr 11 750,00 kr 20 500,00
Arbeid i Tau (AiT) – Klasse B Dager Pris NOK – Pr. deltaker uten sertifisering (eks.mva) Pris NOK – Pr. deltaker (inkl. Sertifikatavgift til SOFT Sertifisering og mva)
B-1 Grunnleggende 5 kr 14 500,00 kr 17 000,00
B-1R Rep Grunnleggende 3 kr 13 500,00 kr 16 000,00
B-L Lagleder 4 kr 14 250,00 kr 18 000,00
B-LR Rep Lagleder 3 kr 14 250,00 kr 18 000,00
Spesifisering av Sertifikatavgift Eks Mva. Inkl. mva. pr. deltaker
SA-1 Sertifikatavgift A-1, A-2 og A-3 kr 7 000,00 kr 8 750,00
SB-1 Sertifikatavgift B-1 kr 2 000,00 kr 2 500,00
SB-L Sertifikatavgift B-L kr 3 000,00 kr 3 750,00