Oppbevaring og vedlikehold av fallsikringsutstyr

Fallsikringsutstyr – Oppbevaring og vedlikehold

For å sikre at fallsikringsutstyret har de egenskapene vi forventer gjennom hele levetiden, er det viktig med gode rutiner rundt bruken. Disse rutinene består av regelmessige kontroller, nødvendig vedlikehold og riktig oppbevaring.
Vi i AAK Safety utfører flere tusen kontrollerer årlig, og gjennom disse har vi dannet oss et bilde av noen punkter vi ser kan forbedres ute med våre kunder. Gode rutiner rundt oppbevaring og vedlikehold gir lengre levetid på utstyret. Her kommer noen tips:

vi utfører årlig kontroll av fallsikringsutstyr, alle merker. På bildet ser vi kontroll av utstyr for montører i vestfold
Skikkelig vedlikehold av fallsikringsutstyret er viktig for levetiden av utstyret.

Tørk vått utstyr

Sørg for å tørke utstyret etter bruk. Utstyr som oppbevares vått kan føre til fukt/råte skade på myke komponenter og korrosjon på harde komponenter. Når vått utstyr skal tørkes, er det viktig å gjøre dette i romtemperatur. Sterk varme kan føre til at utstyret blir tørt og stivt. Dette nedsetter funksjonen og kan på sikt også svekke styrken til det myke utstyret.

Rengjør skittent utstyr

Mange benytter utstyret sitt i skittent miljø (Støv, jord, kreosot ++), er man flink til å rengjøre utstyret så vil man forlenge levetiden. Det myke utstyret (Seler, liner etc.) kan vaskes i maskin på 40ºC. Mild såpe kan brukes, men husk at polyester ikke tåler basisk miljø! Sjekk brukerveiledningen til det enkelte produktet, der finner du riktig metode for rengjøring av det aktuelle produktet.

Oppbevaring og transport

Tenk vin: tørt, mørkt og kjølig. Vær særlig påpasselig ved transport og forsendelse. Det finnes flere gode produkter for oppbevaring av ditt personlige fallsikringsutstyr, blant annet AAK Backpack og AAK Transportbag.

AAK backpack for oppbevaring av fallsikringsutstyr.
AAK backpack for oppbevaring av fallsikringsutstyr.