Redning

Arbeid i høyden er forbundet med fare, og gjennom denne erkjennelsen sikrer vi oss med fallsikringsutstyr. Arbeidsplasser med mange personer som arbeider i høyden bør ha personell med utvidet kompetanse på redning.