Arbeid i tau

Arbeid i tau er et metodesett for sikring, atkomst og arbeid på utsatte arbeidsposisjoner. Metodikken er spesielt utstrakt brukt innen ulike disipliner Offshore, men de samme metodene kan også anvendes på land.