Videregående fallsikring

Videregående fallsikring bygger på kurset Grunnleggende fallsikring. Videregående fallsikring egner seg for deg som ønsker å ha muligheten til å velge blant et bredt utvalg av utstyr og metoder alt etter hva situasjonen tilsier. For å få godkjent det videregående fallsikringskurset må begge dagene være gjennomført.

På Videregående fallsikring er det vår ambisjon at kursdeltagerne skal reise fra kurset med en god forståelse av det de har lært. På kurset Videregående fallsikring vektlegger vi et helhetlig program der du får lære om regelverk, utstyr, fallteori, sikkerhetsfilosofi og ikke minst redning, i tillegg til de praktiske metodene.

Sentrale punkter på fallsikringskurset:

  • Kunne montere og benytte de passive sikringsmidlene vertikalt sikringstau og horisontalt sikringstau på en god måte;
  • Kunne montere og benytte aktive sikringsmidler til posisjonsbegrensning;
  • Kjenne til passive faste systemer som vertikale skinner og wirer og horisontale skinner og wirer;
  • Kunne foreta kameratredning med redningstalje og taubasert nedfiring;
  • Kunne foreta brukerkontroll og enkelt vedlikehold av det utstyret kurset tar for seg;
  • Ha en grunnleggende forståelse av fareforebygging med barrierer og bruk av Sikker jobb analyse (SJA).

Fallsikringsopplæring fra AAK Safety inkluderer:

  • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk;
  • Bruk av nødvendig kursutstyr;
  • En instruktør pr. seks deltagere.

Ved gjennomføring på et av våre kurssenter inngår også lunsj alle dager.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!