Tilkomstteknikk/ Arbeid i tau nivå 2

Arbeid i tau er en metode for sikring, atkomst og arbeidsutførelse i høyden.
Systemet er spesielt vanlig innen ulike disipliner offshore, men er i senere år i økende omfang benyttet også innen landbasert industri.

NS 9600 er den nasjonale standarden for arbeid i tau. All opplæring følger NS-9600 Arbeid i Tau, med sertifisering på alle nivå gjennomført av SOFT sertifisering AS.
For å bli tilkomstteknikker i henhold til NS 9600 Arbeid i tau har man flere muligheter. Systemet deles inn i klasse A (avanserte systemer) og klasse B (enkle systemer) med flere nivåer innenfor disse klassene. Det er ulike opptakskrav for hvert nivå.

I klasse A kan man starte på to forskjellige måter. Dersom man ikke har relevant erfaring fra før søker man om opptak på nivå 1 kurs direkte hos en sertifisert opplæringsbedrift. Med allsidig erfaring fra for eksempel fjellklatring eller annet arbeid i tau kan man søke SOFT Sertifisering om å få godkjent erfaringen og eventuelt gå inn på et nivå 2 Direkte kurs.

AAK Safety AS tilbyr opplæring på alle nivåer, også resertifisering.
Det er vår ambisjon at du skal reise fra kurset med en god forståelse av det du har lært.
Vi legger vekt på et helhetlig program der du får lære om regelverk, utstyr, fallteori og ikke minst redning, i tillegg til de praktiske metodene.

Sentrale punkter i kurset
• Tiden på kursene er fordelt på praktiske og teoretiske emner, med hovedvekt på praktiske øvelser.
• De praktiske øvelsene kan oppleves som fysisk krevende, og god fysisk form er en viktig forutsetning  for deltakere på TT-kurs.

Opptakskrav:
• Alder: min. 20 år
• Gyldig helseattest ikke eldre enn 2 år
• Gyldig sertifikat på nivå A-1 på eksamineringsdagen
• 400 timer som nivå 1 over minimum 12 måneder

Opplæringen fra AAK Safety inkluderer
• Kursdokumentasjon på norsk eller engelsk
• Bruk av nødvendig kursutstyr
• En kursleder pr. 4 deltagere
• Lunsj alle dager

Ta kontakt med oss for mer informasjon!

9. des
5 dager