Sakkyndig fallsikring

Kurset Sakkyndig fallsikring er for deg som ønsker kompetanse til å ivareta arbeidsgivers forpliktelser knyttet til EN 365. Denne standarden setter krav til utførelsen av Periodisk kontroll av personlig verneutstyr, herunder fallsikringsutstyr. Vi vektlegger et helhetlig program der du får lære om regelverk, valg av utstyr og risikovurdering i tillegg til den periodiske kontrollen.

Det er en overordnet målsetting å forebygge fallulykker ved å skape positive holdninger til bruk av PVU. Sakkyndig personell, som har kompetanse og innsikt i valg og bruk av denne typen utstyr, kan være verdifulle holdningsskapere. Deltakerne får god trening i periodisk kontroll av utstyret.

Sentrale punkter på sakkyndigkurset:

 • Periodisk kontroll av personlig verneutstyr (PVU);
 • Oppbevaring, vedlikehold og kontroll av PVU;
 • Kjennskap til forskrifter og CE-merking;
 • Kjennskap til de gjeldende direktiver, forskrifter og standarder;
 • Kjennskap til PVU til bruk i fallsikring;
 • Kompetanse til å kunne velge hensiktsmessig verneutstyr for forventet bruksforhold;
 • Risikovurdering;
 • Gjennomgå et praktisk metodesett for å gjennomføre risikovurderinger av arbeidssituasjoner der fallsikring er nødvendig;

Vi ønsker å formidle generell kunnskap innenfor fallsikring til deltakerne, slik at deltakerne etter endt kurs kan dele nødvendig informasjon med sine medarbeidere. Deltakerne skal være i stand til å gi opplæring innenfor de områdene han eller hun har kompetanse på, samt å formidle positive holdninger til sikkerhet.

Opplæring fra AAK Safety inkluderer:

 • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk;
 • Bruk av nødvendig kursutstyr;
 • En instruktør pr. seks deltagere.

Ved gjennomføring på et av våre kurssenter inngår lunsj alle dager.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!