Resertifisering TT/ Arbeid i tau nivå 3 og Sikringsleder

Sertifikat i klasse A har en varighet på 36 måneder. For å opprettholde sertifikatet utover dette må innehaveren gjennomføre og bestå et resertifiseringskurs på sitt nivå innen sertifikatet utløper. Kurset repeterer de viktigste delene av fagplanen til hovedkurset, og gir dessuten deltageren nødvendig oppdatering på endringer i utstyr, metoder og prosedyrer.

Opptakskrav:

  • Alder: min. 22 år
  • Helseattest ikke eldre enn 2 år
  • Gyldig sertifikat på nivå A-3/SL.

For sikringsledere:

  • Minimum 300 timer som sikringsleder dersom man har gått full sertifikatperiode som sikringsleder.
  • Registrert minst to sikringslederseminar siden forrige sertifisering.

Innhold:

  • Opplæring: 2 dager / 15 timer
  • Eksaminering: 1 dag / 7,5 timer
  • Totalt: 3 dager / 22,5 timer
  • Kurset ledes av kursleder godkjent iht. NS-9600.
  • Eksaminering ledes av eksaminator fra Soft Sertifisering.