Resertifisering TT / Arbeid i tau nivå 1

Sertifikat i klasse A har en varighet på 36 måneder. For å opprettholde sertifikatet utover dette må innehaveren gjennomføre og bestå et resertifiseringskurs på sitt nivå innen sertifikatet utløper. Kurset repeterer de viktigste delene av fagplanen til hovedkurset, og gir dessuten deltageren nødvendig oppdatering på endringer i utstyr, metoder og prosedyrer.

Opptakskrav:

• Alder: min. 18 år
• Gyldig helseattest ikke eldre enn 2 år
• Gyldig sertifikat på nivå A-1 på eksamineringsdagen

Innhold:

Opplæring: 2 dager / 15 timer

Eksaminering: 1 dag / 7,5 timer

Totalt: 3 dager / 22,5 timer

Kurset ledes av kursleder godkjent iht. NS-9600.

Eksaminering ledes av eksaminator fra Soft Sertifisering.