Sakkyndig fallsikring repetisjon

Sakkyndig fallsikring repetisjon er et kurs for de som har gjennomført AAK Safetys kurs Sakkyndig fallsikring tidligere.

Dette repetisjonskurset hjelper deg å vedlikeholde kompetansen til å ivareta arbeidsgivers forpliktelser knyttet til forskriftene for personlig verneutstyr, og spesielt innen fallsikring. Disse forskriftene er basert på Europeiske direktiver og ble innført i EU med virkning fra 1. juli 1995.

Det er en overordnet målsetting å forebygge fallulykker ved å skape positive holdninger til bruk av PVU gjennom sakkyndig personell som har kompetanse og innsikt i valg og bruk av denne typen utstyr.

Opplæring fra AAK Safety inkluderer:

  • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk;
  • Bruk av nødvendig kursutstyr;
  • En instruktør pr. 10 deltakere.

Ved gjennomføring på et av våre kurssenter inngår også lunsj alle dager.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!

Ingen kurs tilgjengelig akkurat nå. Kom tilbake senere!