Mastekurs fallsikring

Mastekurs fallsikring er et fallsikringskurs for deg som skal jobbe i mast og antenner. Du lærer å bruke relevante typer fallsikringsutstyr og -metoder, og du får kjennskap til regelverk for arbeid i høyden.

Dette fallsikringskurset tar sikte på å gi deltakeren en god forståelse for kriteriene som skal ligge til grunn for valg av egnet fallsikringsutstyr til bruk i master og antenner. Det vil bli undervist i de viktigste typene fallsikringsutstyr, slik at deltakeren sikres en god oversikt over hva som finnes og hvordan det brukes. Det legges vekt på at deltakerne på mastekurset skal øves i å etablere og bruke ulike fallsikringssystem i realistiske omgivelser. Deltakerne vil også trene på de mest aktuelle metodene for redning av nødstedt person i mast.

Sentrale punkter på Mastekurs fallsikring:

 • Regelverk for arbeid i høyden;
 • Fallteori;
 • Barriereforståelse i fallsikring;
 • Valg av egnet fallsikringsutstyr til aktuell jobb;
 • Korrekt bruk av aktive og passive systemer;
 • Riktig bruk av forankringspunkt;
 • Etablering og bruk av vertikalt sikringstau i mast;
 • Etablering og bruk av horisontalt sikringstau i mast;
 • Etablering og bruk av lange støttesystem i mast;
 • Bruk av tau til redning av skadet fra mast;
 • Sikring av verktøy og utstyr i høyden;
 • Brukerkontroll av benyttet fallsikringsutstyr.

Fallsikringsopplæring fra AAK Safety inkluderer:

 • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk
 • Bruk av nødvendig kursutstyr
 • En instruktør pr. seks deltagere

Ved gjennomføring ved et av våre kurssenter inngår også lunsj alle dager.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!