GWO Work at Height

GWO Work at Height er for deg som skal jobbe i vindmølle. Work at height er en egen modul innen GWO-opplæringen og har en varighet på to dager. Kursdeltageren må være fylt 18 år. Kurset krever ingen forkunnskaper.

Det er vår ambisjon at du skal reise fra GWO Work at Height med en god forståelse av det du lært. På GWO Work at Height tar våre erfarne instruktører deg gjennom et helhetlig program der regelverk, utstyr og fallteori  vektlegges i teoriøktene. Det vies god tid til praktiske øvelser, der du får trent godt på bruke av utstyr og metoder.

Sentrale punkter i GWO-kurset:

  • Ha kunnskap om gjeldende regler og normer for arbeid i et vindkraftverk;
  • Kunne benytte relevant personlig verneutstyr på en korrekt og sikker måte;
  • Kunne foreta enkel kameratredning i situasjoner som ligner kurssituasjonen og i kjente omgivelser;
  • Kunne foreta brukerkontroll og enkelt vedlikehold av det utstyret du lærer om på kurset;
  • Forstå hvilke farer som er forbundet med bruken av enkelt fallsikringsutstyr;
  • Kunne oppfylle dine forpliktelser som arbeidstager i forbindelse med bruk av fallsikringsutstyr på arbeidsplassen.

GWO-opplæring fra AAK Safety inkluderer:

  • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk med gyldighet på to år;
  • Bruk av nødvendig kursutstyr;
  • En instruktør pr. fire deltakere.

Ved gjennomføring på et av våre kurssenter inngår også lunsj alle dager.