GWO First aid (Førstehjelp)

GWO First Aid er for deg som skal jobbe i vindmølle. GWO First Aid er en egen førstehjelpsmodul innen GWO-opplæringen og har en varighet på to dager. Kursdeltageren må være fylt 18 år. Kurset krever ingen forkunnskaper.

Det er vår ambisjon at du skal reise fra GWO First Aid med en god forståelse av det du lært. På GWO First Aid vektlegger vi et helhetlig program der dyktige førstehjelpsinstruktører lærer deg grunnleggende førstehjelp, ABC-metoden, bruk av hjertestarter, bruk av vanlig førstehjelpsutstyr og skadestedsledelse.

Sentrale punkter på GWO-kurset:

  • Forstå viktigheten av å igangsette øyeblikkelig førstehjelp;
  • Være i stand til å forklare normal funksjon, normale tegn og symptomer på alvorlige og mindre skader og sykdom relatert til menneskekroppen;
  • Være i stand til å demonstrere forståelse og riktig ledelse i en nødssituasjon i en vindturbingenerator (WTG);
  • Kunne gjøre livreddende førstehjelp etter ABC-metoden;
  • Være i stand til å bruke en hjertestarter på riktig måte;
  • Kunne bruke førstehjelpsutstyr på en korrekt måte.

GWO-opplæring fra AAK Safety inkluderer:

  • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk med gyldighet på to år;
  • Bruk av nødvendig kursutstyr;
  • En instruktør pr. seks deltakere.

Ved gjennomføring av GWO-kurs på et av våre kurssenter inngår også lunsj alle dager.

7. nov
2 dager