GWO Fire awareness (Brann)

GWO Fire Awareness er for deg som skal jobbe i vindmølle. GWO Fire awareness er en egen modul innen GWO-opplæringen og har en varighet på fire timer. Kursdeltageren må være fylt 18 år. Kurset krever ingen forkunnskaper.

Det er vår ambisjon at du skal reise fra GWO Fire Awareness med en god forståelse av det du lært. Våre instruktører på GWO Fire Awareness er erfarne brannmenn, som vil gi deg god kunnskap om hvordan en brann kan oppstå i en vindturbin, og ikke minst hvilke prosedyrer som skal følges dersom en brann oppstår i disse omgivelsene.

Sentrale punkter på GWO-kurset:

  • Hvordan oppstår en brann og hvordan utvikler den seg;
  • Årsaker til brann i en vindturbin;
  • Hvilke farer følger med en brann;
  • Kjenne igjen tegn på at en brann er i ferd med å oppstå;
  • Lære riktig bruk av forskjellige typer slukkeutstyr;
  • Evakuering og redning fra røykfulle omgivelser.

GWO-opplæring fra AAK Safety inkluderer:

  • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk med gyldighet på to år;
  • Bruk av nødvendig kursutstyr;
  • En instruktør pr. seks deltakere.

Ved gjennomføring på et av våre kurssenter inngår også lunsj alle dager.

4. nov
1 dag
25. nov
1 dag