GWO BST (Work at Height, First Aid, Fire Awareness + Manual Handling)

GWO BST er for deg som skal jobbe i vindmølle. GWO BST er et grunnleggende GWO-kurs, der du blir sertifisert etter de fire modulene du behøver for å kunne jobbe i en vindmølle plassert på land. GWO BST består av GWO-modulene Working at Heights (to dager), First Aid (to dager), Fire Awareness (fire timer) og Manual Handling (fire timer). Deltakeren må ha fylt 18 år for å kunne delta. Ellers kreves ingen forkunnskaper.

Det er vår ambisjon at du skal reise fra GWO BST med en god forståelse av det du lært. Vi vektlegger et helhetlig program på våre GWO-kurs, der du får lære om risikoene ved å jobbe i en vindmølle og hvordan håndtere dette på en best mulig måte. Våre dyktige og erfarne instruktører på GWO BST består av brannmenn, ambulansearbeidere, fysioterapeuter og kiropraktorer, i tillegg til våre erfarne kursholdere ved arbeid i høyden.

Sentrale punkter på GWO-kurset:

  • Working at Heights – Riktig bruk av utstyr, redning og evakuering. Hvordan evakuere fra en vindmølle?
  • First Aid – Livsviktig og livreddende førstehjelp. Hva kan oppstå?
  • Fire Awareness – Brannrisiko i en vindturbin. Hvordan oppstår en brann og hva gjør du?
  • Manual Handling – Arbeid mest mulig ergonomisk. Hvordan identifisere påbegynnende skader?

GWO-opplæring fra AAK Safety inkluderer:

  • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk med gyldighet på to år;
  • Bruk av nødvendig kursutstyr;
  • En instruktør pr. fire deltakere.

Ved gjennomføring på et av våre kurssenter inngår også lunsj alle dager.