Grunnleggende fallsikring

Grunnleggende fallsikring er et fallsikringskurs for deg som ønsker en innføring i faget fallsikring. Det egner seg for deg som kun skal bruke det enkleste fallsikringsutstyret, samt de mest begrensede metodene.

På Grunnleggende fallsikring er det vår ambision at du skal reise fra kurset med en god forståelse av det du lært. På Grunnleggende fallsikring vektlegger vi et helhetlig program der du får lære om regelverk, utstyr, fallteori og ikke minst redning, i tillegg til de praktiske metodene.

Sentrale punkter på fallsikringskurset:

  • Kunne benytte de passive sikringsmidlene enkel og dobbel fangline og fallbokk på en forsvarlig måte i kjente omgivelser;
  • Kunne benytte det aktive sikringsmidlet støttestropp på en forsvarlig måte i kjente omgivelser;
  • Kunne foreta enkel kameratredning i situasjoner som ligner kurssituasjonen og i kjente omgivelser;
  • Kunne foreta brukerkontroll og enkelt vedlikehold av det utstyret du lærer om på kurset;
  • Forstå hvilke farer som er forbundet med bruken av enkelt fallsikringsutstyr;
  • Kunne oppfylle dine forpliktelser som arbeidstager i forbindelse med bruk av fallsikringsutstyr på arbeidsplassen.

Fallsikringsopplæring fra AAK Safety inkluderer:

  • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk;
  • Bruk av nødvendig kursutstyr;
  • En instruktør pr. seks deltakere:

Ved gjennomføring på et av våre kurssenter inngår også lunsj alle dager.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!