Avansert fallsikring

Avansert fallsikring bygger på modulene Grunnleggende fallsikring og Videregående fallsikring. Denne modulen gjør deltakerne i stand til å kunne gjennomføre redning av nødstedt under ulike betingelser, noe som krever forskjellig tilnærming til utstyr og metoder.

I tillegg får deltakerne på Avansert fallsikring en innføring i bruk av tau som tilkomstmetode for utførelse av arbeid, herunder regelverk for dette og prinsipper for bruk. Dette skal sette dem i stand til å kunne vurdere hvorvidt metoden er aktuell for konkrete arbeidsoppgaver, og hvorvidt det i så fall bør løses ved å leie inn kvalifisert personell eller ved at virksomheten kvalifiserer eget personell til nødvendig nivå.

Sentrale punkter på kurset Avansert fallsikring:

 • Valg av egnet utstyr og metode for ulike redningsscenarier;
 • Etablering av utstyr for redning;
 • Back-up for kurs og trening;
 • Kameratredning med tau;
 • Utfiring av skadet med tau;
 • Krysshaling av skadet med tau;
 • Innføring i regelverket for arbeid i tau;
 • Demonstrasjon av Arbeid i tau som metode.

Opplæring i Avansert fallsikring fra AAK Safety inkluderer:

 • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk;
 • Bruk av nødvendig kursutstyr;
 • En instruktør pr. seks deltagere.

Ved gjennomføring ved et av våre kurssenter inngår også lunsj alle dager.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!