Årlig nedfiring

Årlig nedfiring er en lovpålagt øving for de som har tilstrekkelig dokumentert opplæring i arbeid i høyden.

Deltagerne skal ha tilstrekkelig kunnskap om å bevege seg sikkert i høyden før de deltar på en årlig nedfiring, for eksempel kan de ha gjennomført vårt todagers stolpekurs.

En årlig nedfiring blir ikke definert som et kurs, men er øvingsdag/repetisjon for å tilfredsstille forskriftene om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (best nr 458). Denne forskriften ligger til grunn for gjennomføring av årlig nedfiring / øving i nedfiring av nødstedt person.

Utdrag fra veiledning til § 7—Overordnet planlegging:

”Kravet om at personell skal gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon anses oppfylt dersom dette gjentas en gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring.

Nødvendig førstehjelpsberedskap innebærer at personellet også må gis årlig opplæring i førstehjelp og spesialopplæring i førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm. Dessuten må det personellet som arbeider i luftledningsanlegg, – være øvet i nedfiring av nødstedt person i mast. Slik øving skal gjennomføres minst en gang årlig.”

Sentrale punkter ved årlig nedfiring:

  • Sikkerhetsfilosofi;
  • Utstyrskontroll;
  • Sikker jobbanalyse (SJA);
  • Redningsøvelser:
    • Nedfiring av seg selv;
    • Utfiring av andre;
    • Følge den skadde ned.

Bevis for gjennomført øving, blir gitt som et samlebevis til deltakerens firma.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!