Arbeid i Tau A-3

Kurset holdes Åndalsnes den 10. januar 2020 og starter klokken 08:30 og avsluttes den 17. januar 2020 klokken 16:00.

Kategori: Arbeid i tau
Kurskode: 220 - 9
Antall plasser: 8

Arbeid i tau klasse A er ment for de som skal jobbe i olje- og gassindustrien og for alle som har behov for å anvende avanserte teknikker eller arbeide i komplekse omgivelser. Dette kurset bygger på opplæringen i A-2 og gir det høyeste kompetansenivået for operatører i denne klassen. Det kvalifiserer for å arbeide som nivå 3 operatør i lag ledet av en godkjent sikringsleder klasse A. Det kvalifiserer også for å søke Soft Sertifisering om oppstart av Assistentperiode med tanke på å bli Sikringsleder i klasse A. Opptakskrav:

  • Alder: min. 22 år
  • Helseattest ikke eldre enn 2 år
  • Gyldig sertifikat på nivå A-2 i minimum 12 måneder
  • Minimum 700 loggførte timer på nivå A-2.

Innhold:

Opplæring: 7 dager / 52,5 timer

Eksaminering: 1 dag / 7,5 timer

Totalt: 8 dager / 60 timer

Kurset ledes av kursleder godkjent iht. NS-9600. Eksaminering ledes av eksaminator fra Soft Sertifisering.

Avbestilling

Det faktureres full kursavgift ved avbestilling av kurs eller kursplasser senere enn 7 dager før kursstart, inklusive helg og helligdager.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!