Arbeid i Tau A-2 Direkte

Kurset holdes Åndalsnes den 8. januar 2020 og starter klokken 08:30 og avsluttes den 17. januar 2020 klokken 16:00.

Kategori: Arbeid i tau
Kurskode: 220 - 8
Antall plasser: 8

Arbeid i tau klasse A er ment for de som skal jobbe i olje- og gassindustrien og for alle som har behov for å anvende avanserte teknikker eller arbeide i komplekse omgivelser. Dette kurset er for personell med mye relevant erfaring fra klatring og arbeid i høyden. Disse kan søke Soft Sertifisering om å få starte direkte på nivå 2 ved å ta dette kurset. Kurset består av kursene A-1 og A-2 slått sammen til ett. Kurset kvalifiserer for å arbeide som nivå 2 operatør i lag ledet av en godkjent sikringsleder klasse A. Opptakskrav:

  • Alder: min. 20 år
  • Helseattest ikke eldre enn 2 år
  • Godkjenning fra Soft Sertifisering for å få gå direkte til nivå 2.

Innhold:

Opplæring: 9 dager / 67,5 timer

Eksaminering: 1 dag / 7,5 timer

Totalt: 10 dager / 75 timer

Kurset ledes av kursleder godkjent iht. NS-9600. Eksaminering ledes av eksaminator fra Soft Sertifisering.

Avbestilling

Det faktureres full kursavgift ved avbestilling av kurs eller kursplasser senere enn 7 dager før kursstart, inklusive helg og helligdager.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!