Avansert Fallsikring

Kurset holdes Åndalsnes den 6. januar 2020 og starter klokken 08:30 og avsluttes den 8. januar 2020 klokken 16:00.

Kategori: Fallsikring
Kurskode: 220 - 13
Antall plasser: 12

Dette kurset er for de som ønsker en inngående opplæring i faget fallsikring. Et praktisk rettet kurs som gjør deltagerne i stand til å sikre seg på en rasjonell måte ved entring, arbeid og retur fra arbeidssted. Deltakerne blir kjent med flere typer fallsikringsutstyr og metoder, deriblant redning. Det gis også en innføring i bruk av tau som tilkomstmetode for at deltakerne lettere skal kunne vurdere hvilken metode som er hensiktsmessig ved ulike typer jobber.  

Dette kurset er generelt, og ikke spesielt rettet mot ferdsel og arbeid i mast. For mer spesialiserte kurs, se Mastekurs FS og Mastekurs Tau.

Opplæring fra AAK Safety inkluderer:

 • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk
 • Bruk av nødvendig kursutstyr
 • En instruktør pr. 6 deltagere

Ved gjennomføring ved et av våre kurssenter inngår også lunsj alle dager.

Sentrale punkter i kurset:

 • Regelverk for arbeid i høyden
 • Korrekt bruk av aktive og passive systemer
 • Riktig bruk av forankringspunkt
 • Fallteori
 • Barriereforståelse
 • Kameratredning
 • Sammensatt redning
 • Valg av riktig utstyr til aktuell jobb
 • Heising av utstyr
 • Sikring av verktøy
 • Brukerkontroll av benyttet PVU
 • Muligheter og begrensninger

Les mer om kurset her

Avbestilling

Det faktureres full kursavgift ved avbestilling av kurs eller kursplasser senere enn 7 dager før kursstart, inklusive helg og helligdager.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!