Mastekurs fallsikring

Kurset holdes Åndalsnes den 2. desember 2019 og starter klokken 08:30 og avsluttes den 3. desember 2019 klokken 16:00.

Kategori: Fallsikring
Kurskode: 4919 - 2
Antall plasser: 12

Dette kurset tar sikte på å gi deltakeren en god forståelse for kriteriene som skal ligge til grunn for valg av egnet fallsikringsutstyr til bruk i master og antenner. Det vil bli undervist i de viktigste typene fallsikringsutstyr slik at deltakeren sikres en god oversikt over hva som finnes og hvordan det brukes. Det legges vekt på at deltakerne skal øves i å etablere og bruke ulike fallsikringssystem i realistiske omgivelser. Deltakerne vil også trene på de mest aktuelle metodene for redning av nødstedt person i mast.

Dette kurset tar ikke for seg bruk av tau til atkomst og arbeid i mast! Dette behovet er dekket i kurset Mastekurs Tau.

Opplæring fra AAK Safety inkluderer:

 • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk
 • Bruk av nødvendig kursutstyr
 • En instruktør pr. 6 deltagere

Ved gjennomføring ved et av våre kurssenter inngår også lunsj alle dager.

Sentrale punkter på kurset:

 • Regelverk for arbeid i høyden;
 • Fallteori;
 • Barriereforståelse i fallsikring;
 • Valg av egnet fallsikringsutstyr til aktuell jobb;
 • Korrekt bruk av aktive og passive systemer;
 • Riktig bruk av forankringspunkt;
 • Etablering og bruk av vertikalt sikringstau i mast;
 • Etablering og bruk av horisontalt sikringstau i mast;
 • Etablering og Bruk av lange støttesystem i mast;
 • Bruk av tau til redning av skadet fra mast;
 • Sikring av verktøy og utstyr i høyden;
 • Brukerkontroll av benyttet fallsikringsutstyr.

Avbestilling

Det faktureres full kursavgift ved avbestilling av kurs eller kursplasser senere enn 7 dager før kursstart, inklusive helg og helligdager.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!