Tauredning Repetisjon

Kurset holdes Bergen den 14. november 2019 og starter klokken 08:30 og avsluttes den 15. november 2019 klokken 16:00.

Kategori: Redning
Kurskode: 4619 - 5
Antall plasser: 12

Kurset gir kompetanse til å utføre definerte rednings- og evakueringsoppdrag ved bruk av taubaserte teknikker:

  • Utføre redning av personell som har falt og som henger i fallsikringsutstyr ved hjelp av taubaserte metoder lik de som blir gjennomgått på kurset.
  • Forflytte eller evakuere skadet personell som befinner seg på steder hvor forflytning av den skadede tryggest kan skje ved bruk av taubaserte metoder.
  • Evakuere skadet personell som befinner seg i tanker, sjakter eller andre trange rom ved hjelp av firfot og taubaserte metoder.
  • Bistå ved risikoanalyser i forhold til adkomst, jobbgjennomføring, evakuering og redning ved planlegging av arbeid i høyden.

Avbestilling

Det faktureres full kursavgift ved avbestilling av kurs eller kursplasser senere enn 7 dager før kursstart, inklusive helg og helligdager.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!