GWO - First aid

Kurset holdes Åndalsnes den 7. november 2019 og starter klokken 08:30 og avsluttes den 8. november 2019 klokken 16:00.

Kategori: GWO
Kurskode: 4519 - 14
Antall plasser: 6

Dette kurset er for deg som skal jobbe i vindmølle. Førstehjelp er en egen modul innen GWO-opplæringen og har en varighet på to dager. Kursdeltageren må være fylt 18 år. Kurset krever ingen forkunnskaper.

Det er vår ambisjon at du skal reise fra kurset med en god forståelse av det du lært. Vi legger vekt på et helhetlig program der du får lære om grunnleggende førstehjelp, ABC-metoden, bruk av hjertestarter, bruk av vanlig førstehjelpsutstyr og skadestedsledelse.

Sentrale punkter i kurset

  • Forståelse viktigheten av å igangsette øyeblikkelig førstehjelp.
  • Være i stand til å forklare normal funksjon, normale tegn og symptomer på alvorlige og mindre skader og sykdom relatert til menneskekroppen.
  • Være i stand til å demonstrere forståelse og riktig ledelse i en nødssituasjon i en vindturbingenerator (WTG).
  • Kunne gjøre livreddende førstehjelp etter ABC-metoden.
  • Være i stand til å bruke en hjertestarter på riktig måte.
  • Kunne bruke førstehjelpsutstyr på en korrekt måte i et scenario.

Opplæring fra AAK Safety inkluderer

  • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk med gyldighet på to år
  • Bruk av nødvendig kursutstyr
  • En instruktør pr. seks deltakere

Ved gjennomføring på et av våre kurssenter inngår også lunsj alle dager.

Avbestilling

Det faktureres full kursavgift ved avbestilling av kurs eller kursplasser senere enn 7 dager før kursstart, inklusive helg og helligdager.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!