GWO - Work at height

Kurset holdes Åndalsnes den 5. november 2019 og starter klokken 08:30 og avsluttes den 6. november 2019 klokken 16:00.

Kategori: GWO
Kurskode: 4519 - 13
Antall plasser: 4

Dette kurset er for deg som skal jobbe i vindmølle. Work at height er en egen modul innen GWO opplæringen og har en varighet på to dager. Kursdeltageren må være fylt 18 år. Kurset krever ingen forkunnskaper.

Det er vår ambisjon at du skal reise fra kurset med en god forståelse av det du lært. Vi legger vekt på et helhetlig program der du får lære om regelverk, utstyr, fallteori og ikke minst redning, i tillegg til de praktiske metodene.

Sentrale punkter i kurset

  • Ha kunnskap om gjeldende regler og normer for arbeid i et vindkraftverk.
  • Kunne benytte følgende personlig verneutstyr på en korrekt og sikker måte: Sele, fangline, støttestropp, fallblokk, wire og skinneglidere.
  • Kunne foreta enkel kameratredning i situasjoner som ligner kurssituasjonen og i kjente omgivelser
  • Kunne foreta brukerkontroll og enkelt vedlikehold av det utstyret du lærer om på kurset.
  • Forstå hvilke farer som er forbundet med bruken av enkelt fallsikringsutstyr
  • Kunne oppfylle dine forpliktelser som arbeidstager i forbindelse med bruk av fallsikringsutstyr på arbeidsplassen.

Opplæring fra AAK Safety inkluderer

  • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk med gyldighet på to år.
  • Bruk av nødvendig kursutstyr
  • En instruktør pr. 4 deltakere

Ved gjennomføring på et av våre kurssenter inngår også lunsj alle dager.

Avbestilling

Det faktureres full kursavgift ved avbestilling av kurs eller kursplasser senere enn 7 dager før kursstart, inklusive helg og helligdager.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!