GWO - Brann

Kurset holdes Åndalsnes den 4. november 2019 og starter klokken 12:00 og avsluttes den 4. november 2019 klokken 16:00.

Kategori: GWO
Kurskode: 4519 - 12
Antall plasser: 6

Dette kurset er for deg som skal jobbe i vindmølle. Fire awareness er en egen modul innen GWO opplæringen og har en varighet på fire timer. Kursdeltageren må være fylt 18 år. Kurset krever ingen forkunnskaper.

Det er vår ambisjon at du skal reise fra kurset med en god forståelse av det du lært. Du skal få god kunnskap om hvordan en brann kan oppstå og hvilke prosedyrer som skal følges når en brann oppstår.

Sentrale punkter i kurset

  • Hvordan oppstår en brann og hvordan den utvikler seg.
  • Lære om årsaker til brann i en vindturbin og farer som følger med en brann.
  • Kjenne igjen tegn på at en brann er i ferd med å oppstå.
  • Lære riktig bruk av forskjellige typer slukkeutstyr.
  • Evakuering og redning fra røykfulle omgivelser.

Opplæring fra AAK Safety inkluderer

  • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk med gyldighet på to år.
  • Bruk av nødvendig kursutstyr
  • En instruktør pr. 6 deltakere

Ved gjennomføring på et av våre kurssenter inngår også lunsj alle dager.

Avbestilling

Det faktureres full kursavgift ved avbestilling av kurs eller kursplasser senere enn 7 dager før kursstart, inklusive helg og helligdager.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!