Arbeid i Tau A-2

Kurset holdes Åndalsnes den 9. desember 2019 og starter klokken 08:30 og avsluttes den 13. desember 2019 klokken 16:00.

Kategori: Arbeid i tau
Kurskode: 5019 - 1
Antall plasser: 8

Arbeid i tau klasse A er ment for de som skal jobbe i olje- og gassindustrien og for alle som har behov for å anvende avanserte teknikker eller arbeide i komplekse omgivelser. Dette kurset bygger på opplæringen i A-1 og er det videregående kurset for operatører i denne klassen. Det kvalifiserer for å arbeide som nivå 2 operatør i lag ledet av en godkjent sikringsleder klasse A. Opptakskrav:

  • Alder: min. 20 år
  • Helseattest ikke eldre enn 2 år
  • Gyldig sertifikat på nivå A-1 i minimum 12 måneder
  • Minimum 400 loggførte timer på nivå A-1

Innhold:

Opplæring: 4 dager / 30 timer

Eksaminering: 1 dag / 7,5 timer

Totalt: 5 dager / 37,5 timer

Kurset ledes av kursleder godkjent iht. NS-9600. Eksaminering ledes av eksaminator fra Soft Sertifisering.

Avbestilling

Det faktureres full kursavgift ved avbestilling av kurs eller kursplasser senere enn 7 dager før kursstart, inklusive helg og helligdager.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!