Sakkyndig Fallsikring

Kurset holdes Bergen den 16. desember 2019 og starter klokken 08:30 og avsluttes den 18. desember 2019 klokken 16:00.

Kategori: Fallsikring
Kurskode: 5119 - 5
Antall plasser: 12

Kurset er beregnet for alle som har et HMS-ansvar ved planlegging – eller utførelse – av arbeid i høyden, eller er ansvarlig for gjennomføring av pålagt periodisk kontroll av personlig fallsikringsutstyr. Kurset gir sertifisering til å utføre periodisk kontroll på PVU innen fallsikring.

Sentrale punkter i kurset:

  • CE merking, EN standarder og norske foreskrifter om PVU
  • Rutiner for valg, bruk, lagring og vedlikehold av fallsikringsutstyr
  • Kontroll av PVU til sikring mot fall
  • Risikovurdering
  • Autorisasjon som sakkyndig person

Les mer om kurset her

Avbestilling

Det faktureres full kursavgift ved avbestilling av kurs eller kursplasser senere enn 7 dager før kursstart, inklusive helg og helligdager.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!