Mastekurs tau

Kurset holdes Steinsholt den 7. oktober 2019 og starter klokken 08:30 og avsluttes den 10. oktober 2019 klokken 16:00.

Kategori: Arbeid i tau
Kurskode: 4119 - 13
Antall plasser: 4

Dette kurset laget spesielt for mastemontører som ønsker å benytte tau til arbeidsutførelse. Kurset er en kombinasjon av vårt ordinære mastekurs og et kurs i arbeid i tau, og tilfredsstiller Forskrift om utførelse av arbeid sitt krav til samsvar med NS-9600 – Arbeid i Tau.

Første del av kurset tar sikte på å gi deltakeren en god forståelse for kriteriene som skal ligge til grunn for valg av egnet fallsikringsutstyr til bruk i master og antenner. Det vil bli undervist i de viktigste typene fallsikringsutstyr slik at deltakeren sikres en god oversikt over hva som finnes og hvordan det brukes. Det legges vekt på at deltakerne skal øves i å etablere og bruke ulike fallsikringssystem i realistiske omgivelser.

Hoveddelen av kurset er viet arbeid i tau. Vi legger vekt på et helhetlig program der deltakerne får lære om regelverk, utstyr, sikkerhetsfilosofi og ikke minst redning, i tillegg til de praktiske atkomstmetodene. Kurset baserer seg på en tolkning av minstekrav for opplæring i arbeid i tau som gitt i NS-9600, Arbeid i tau, med en del tilpasninger til bransje.

Opplæring fra AAK Safety inkluderer:

 • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk
 • Bruk av nødvendig kursutstyr
 • En instruktør pr. fire deltagere

Ved gjennomføring ved et av våre kurssenter inngår også lunsj alle dager.

Sentrale punkter på kurset:

 • Regelverk for arbeid i høyden;
 • Fallteori;
 • Barriereforståelse i fallsikring;
 • Valg av egnet fallsikringsutstyr til aktuell jobb;
 • Korrekt bruk av aktive og passive systemer;
 • Riktig bruk av forankringspunkt;
 • Etablering og bruk av vertikalt sikringstau i mast;
 • Etablering og bruk av horisontalt sikringstau i mast;
 • Etablering og Bruk av lange støttesystem i mast;
 • Sikring av verktøy og utstyr i høyden;
 • Brukerkontroll av benyttet fallsikringsutstyr;
 • Regelverk for arbeid i tau;
 • Risikoanalyse for arbeid i tau;
 • Etablering av tausystem for atkomst og arbeidsutførelse;
 • Individuell forflytning i tau;
 • Arbeidsutførelse og ergonomi i tau;
 • Kameratredning av nødstedt i tau;
 • Sammensatt redning av nødstedt i tau.

Avbestilling

Det faktureres full kursavgift ved avbestilling av kurs eller kursplasser senere enn 7 dager før kursstart, inklusive helg og helligdager.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!