GWO Basic - 5 dager

Kurset holdes Åndalsnes den 15. juni 2020 og starter klokken 08:30 og avsluttes den 19. juni 2020 klokken 16:00.

Kategori: GWO
Kurskode: 2520 - 10
Antall plasser: 4

Dette kurset er for deg som skal jobbe i vindmølle. Dette kurset inneholder de 4 modulene du behøver for å jobbe i en vindmølle onshore. Modulene som er inkludert er work at height (2 dager), first aid (2 dager), fire awareness (4 t) og manual handling (4 t).

Det er vår ambisjon at du skal reise fra kurset med en god forståelse av det du lært. Vi legger vekt på et helhetlig program der du får lære om risikoene ved å jobbe i en vindmølle og hvordan håndtere dette på en best mulig måte.

Sentrale punkter i kurset

  • Work at height – Riktig bruk av utstyr, redning og evakuering,
  • First aid – Livsviktig og livreddende førstehjelp. Hva kan oppstå?
  • Fire awareness – Brannrisiko i en vindturbin, hvordan oppstår en brann og hva gjør du?
  • Manual handling – Hvordan jobbe ergonomisk best mulig og hvordan identifisere påbegynnende skader

Opplæring fra AAK Safety inkluderer

  • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk med gyldighet på to år.
  • Bruk av nødvendig kursutstyr
  • En instruktør pr. 4 deltakere

Ved gjennomføring på et av våre kurssenter inngår også lunsj alle dager.

Avbestilling

Det faktureres full kursavgift ved avbestilling av kurs eller kursplasser senere enn 7 dager før kursstart, inklusive helg og helligdager.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!