Arbeid i Tau A-2 Resert

Kurset holdes Åndalsnes den 24. juni 2020 og starter klokken 08:30 og avsluttes den 26. juni 2020 klokken 16:00.

Kategori: Arbeid i tau
Kurskode: 2620 - 3
Antall plasser: 8

Sertifikat i klasse A har en varighet på 36 måneder. For å opprettholde sertifikatet utover dette må innehaveren gjennomføre og bestå et resertifiseringskurs på sitt nivå innen sertifikatet utløper. Kurset repeterer de viktigste delene av fagplanen til hovedkurset, og gir dessuten deltageren nødvendig oppdatering på endringer i utstyr, metoder og prosedyrer. Opptakskrav:

  • Alder: min. 20 år
  • Helseattest ikke eldre enn 2 år
  • Gyldig sertifikat på nivå A-2.

Innhold:

Opplæring: 2 dager / 15 timer

Eksaminering: 1 dag / 7,5 timer

Totalt: 3 dager / 22,5 timer

Kurset ledes av kursleder godkjent iht. NS-9600. Eksaminering ledes av eksaminator fra Soft Sertifisering.

Avbestilling

Det faktureres full kursavgift ved avbestilling av kurs eller kursplasser senere enn 7 dager før kursstart, inklusive helg og helligdager.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!