Årlig Nedfiring stolpe

Kurset holdes Steinsholt den 21. august 2019 og starter klokken 08:30 og avsluttes den 21. august 2019 klokken 12:30.

Kategori: Fallsikring
Kurskode: 3419 - 9
Antall plasser: 10

Øving i henhold til Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg

Avbestilling

Det faktureres full kursavgift ved avbestilling av kurs eller kursplasser senere enn 7 dager før kursstart, inklusive helg og helligdager.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!