Avansert Fallsikring

Kurset holdes Steinsholt den 17. juni 2019 og starter klokken 08:30 og avsluttes den 19. juni 2019 klokken 16:00.

Kategori: Fallsikring
Kurskode: 2519 - 8
Antall plasser: 12

Dette kurset er for de som ønsker en inngående opplæring i faget fallsikring. Et praktisk rettet kurs som gjør deltagerne i stand til å sikre seg på en rasjonell måte ved entring, arbeid og retur fra arbeidssted. Deltakerne blir kjent med flere typer fallsikringsutstyr og metoder, deriblant redning. Det gis også en innføring i bruk av tau som tilkomstmetode for at deltakerne lettere skal kunne vurdere hvilken metode som er hensiktsmessig ved ulike typer jobber.  

Opplæring fra AAK Safety inkluderer:

 • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk
 • Bruk av nødvendig kursutstyr
 • En instruktør pr. 6 deltagere

Ved gjennomføring ved et av våre kurssenter inngår også lunsj alle dager.

Sentrale punkter i kurset:

 • Regelverk for arbeid i høyden
 • Korrekt bruk av aktive og passive systemer
 • Riktig bruk av forankringspunkt
 • Fallteori
 • Barriereforståelse
 • Kameratredning
 • Sammensatt redning
 • Valg av riktig utstyr til aktuell jobb
 • Heising av utstyr
 • Sikring av verktøy
 • Brukerkontroll av benyttet PVU
 • Muligheter og begrensninger

Les mer om kurset her

Avbestilling

Det faktureres full kursavgift ved avbestilling av kurs eller kursplasser senere enn 7 dager før kursstart, inklusive helg og helligdager.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!