GWO Basic - Repetisjon 3 dager

Kurset holdes Åndalsnes den 13. mai 2019 og starter klokken 08:30 og avsluttes den 15. mai 2019 klokken 16:00.

Kategori: GWO
Kurskode: 2019 - 1
Antall plasser: 4

Dette repetisjonskurset er for deg som skal jobbe i vindmølle. Kurset inneholder de fire modulene du behøver for å jobbe i en vindmølle onshore. Modulene som er inkludert er work at height (1 dag), first aid (1 dag), fire awareness (4 t) og manual handling (4 t).

Det er vår ambisjon at du skal reise fra kurset med en ny og oppdatert forståelse av det du lært på tidligere GWO-kurs. Vi legger vekt på et helhetlig program der vi repeterer risikoene ved å jobbe i en vindmølle, og hvordan håndtere dette på en best mulig måte.

Sentrale punkter i kurset

  • Work at height – Riktig bruk av utstyr, redning og evakuering,
  • First aid – Livsviktig og livreddende førstehjelp. Hva kan oppstå?
  • Fire awareness – Brannrisiko i en vindturbin, hvordan oppstår en brann og hva gjør du?
  • Manual handling – Hvordan jobbe ergonomisk best mulig og hvordan identifisere påbegynnende skader

Opplæring fra AAK Safety inkluderer

  • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk med gyldighet på to år.
  • Bruk av nødvendig kursutstyr
  • En instruktør pr. 4 deltakere

Ved gjennomføring på et av våre kurssenter inngår også lunsj alle dager.

Avbestilling

Det faktureres full kursavgift ved avbestilling av kurs eller kursplasser senere enn 7 dager før kursstart, inklusive helg og helligdager.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!