Finn Gunnar Jacobsen hedret som Årets Ambassadør av Betongelementforeningen

Finn Gunnar ble i går kveld hedret av Betongelementforeningen under deres møte på Gardermoen. Han har gjennom flere år sørget for en vesentlig endring i forhold til holdninger og fokus på arbeid i høyden for også denne kundegruppen. Denne prisen er vel fortjent og vi er stolte av å jobbe sammen med en så engasjert og tilstedeværende ambassadør for AAK Safety, og sikkert arbeid i høyden.

Vi har fått oversendt juryens begrunnelse for tildelingen fra Jon Erik Reiersen i Betongelementforeningen:

ÅRETS AMBASSADØR 2018

Prisen årets ambassadør tildeles under Betongindustridagene. Disse kriteriene legges til grunn når juryen vurderer kandidatene til prisen;

  • Bygger kultur
  • Motiverer for innovasjon, skaperkraft og kunnskapvekst
  • Bidrar til å bygge bransjens renommé
  • Er utålmodig, men samtidig ydmyk når han/hun skaper utvikling.

Årets ambassadør har drevet med opplærings- og sikkerhetsarbeid i mer enn 30 år, hele tiden i nært inngrep med industribedriftene. Han har arbeidet med teknisk klatring/tilkomstteknikk, utviklet utstyr og sikrings-anordninger samtidig som han har kurset personell som arbeider i Høyden.

Da Betongelementforeningen videreutviklet kurstilbudet for ledende personell på byggeplass hadde årets ambassadør ansvaret for tilkomstteknikk, sikring og redning. Resultatet ble et kvantesprang i hvordan man utdanner, utruster og trener montasjeleder, formann og bas. Modellen som årets ambassadør har utviklet høster stor anerkjennelse, og har blitt norm hos mange entreprenører.

I instruktørrollen er årets ambassadør svært kunnskapsrik, engasjerende og her en egen evne til å fokusere på det som er riktig og viktig å gjøre. Han utfordrer alltid sine kurselever alltid på «hva hvis…», tenkt alltid fremover og ta vare på dine medarbeidere i alt du gjør. Mange montasjeledere, formann og baser har fått beskjeden «kassert» når årets ambassadør har sett utstyret som brukes til sikring. Ved å undervise så nære den reelle arbeidssituasjonen som mulig, utfordrer han kurselevene til å kjenne litt på egen kunnskapsmangel. Dette har resultert i at bedriftene i dag driver opplæringen på en annen måte, og bruker utstyr som har riktigere ytelse og kvalitet for oppgavene som skal løses.

Årets ambassadør nyter høy tillit i bransjen, og har over mange år gitt et viktig bidrag til å bygge en god  kultur som plattform for kunnskaps-, og beredskapsarbeidet.

Finn Gunnar Jacobsen utnevnes til årets ambassadør 2018, juryen gratulerer.

Finn Gunnar Jacobsen i AAK Safety. 30 års erfaring innen fallsikring, tilkomstteknikk, redning og arbeid i høyden
Finn Gunnar Jacobsen i AAK Safety,

Oslo 23. januar 2018

John-Erik Reiersen
Svein Eriksson
Arve Brekkhus

Les saken hos bygg.no