Rekkverksystemer

Mobile eller permanente rekkverksystemer gir et meget høyt vernenivå. Dette er kollektive sikringssystemer som gjør at man ikke trenger personlig verneutstyr mot fall når systemet er ferdig oppmontert.

Rekkverkene vi tilbyr kan monteres i etterkant med minimale inngrep på konstruksjonen den skal stå på.

De faste systemene kan utformes og monteres på ulike måter, avhengig av hvordan arbeidsplassen ser ut. Ta kontakt med oss for forslag til løsning.

AAK Safety AS – Kontaktinformasjon