Kroksystemer

Kroksystemer er egnet for vertikal og horisontal bevegelse i mange typer konstruksjoner. Systemet har noe høyere brukerterskel enn wire- og skinnesystemer, men det er et kosteffektivt, robust og enkelt system basert på metoder fra fjellklatring.

Smartkrok

Smarkroksystemet er et egetutviklet produkt fra AAK Safety AS.

Ta kontakt med oss for forslag til løsning:

AAK Safety AS – Kontaktinformasjon