Festepunkter

AAK Safety AS tilbyr midlertidige og permanente festepunkter for fallsikring og andre formål fra de ledende produsentene på området.

AAK Safety benytter seg av Europas største fabrikanter av faste og temporære festepunkter og fallsikringssystemer for adkomst og arbeid i høyden. Vi prosjekterer og installerer effektive og skreddersydde fallsikringssystemer og adkomstløsninger for sikker, trygg og effektiv ferdsel i høyden.

Festepunkt finnes i et variert utvalg, og kan monteres på ulike måter, for å gi kunne gi opptimal sikring på arbeidsplassen.

Vi skiller i hovedsak mellom fast monterte, og temporære / flyttbare festepunkter for enkel og effektiv sikring i den perioden arbeidet i høyden pågår.

Ved valg av festepunkter og montasje av disse. Vektlegges både ergonomi og funksjonalitet for bruker.
Her vil det selvsagt være store variasjoner i forhold til hvordan nettopp din arbeidsplass ser ut. For den mest hensiktsmessige og funksjonelle løsningen, Ta kontakt med våre kunderådgivere for en gjennomgang av muligheter eller befaring og forslag til løsning.

Et variert utvalg av festepunkter finner du i vår nettbutikk:

https://nettbutikk.aaksafety.no/nettbutikk/forankringer

Kontakt informasjon finner du ved å følge linken under.

AAK Safety AS – Kontaktinformasjon