Årlig kontroll

AAK Safety AS har kvalifisert personell til å utføre kontroll og sertifisering av ditt fallsikringsutstyr.

Onix Work

Logg inn i utstyrsportalen Express

Om årlig kontroll

Utstyret kan sendes inn eller kontroll kan utføres på stedet. Det er muligheter for utlån eller leie av utstyr under gjennomføring av kontroll. Vi har også kontroll av de fleste typer fallblokker på markedet, i tillegg til faste sikringssystemer.

I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (best.nr.701), stilles det krav til at arbeidsgiver utarbeider gode rutiner for oppbevaring, vedlikehold, kontroll og utskifting av personlig verneutstyr.

I henhold til NS-EN 365 skal alt fallsikringsutstyr kontrolleres av en kompetent person minimum hver 12. måned. Dette er for å sikre at alt utstyret er i orden og at defekt utstyr blir tatt ut av bruk. Produsenten av utstyret kan i brukerveiledningen anbefale hyppigere kontroller.

For komplekst utstyr kan produsent kreve produktspesifikk opplæring for årlig kontroll (eksempelvis for fallblokker og automatiske nedfirere).

Årlig kontroll erstatter ikke nødvendigheten av brukerkontroll.

Bestilling

For bestilling av produkter eller tjenester, ta kontakt med en av våre kunderådgivere eller send din bestilling på: ordre@aaksafety.no

Skjemaer

Dette er et forslag til skjema, til bruk under årlig kontroll. Dersom du ønsker skjemaet tilsendt, ta kontakt med en av våre kunderådgivere eller send din henvendelse på: ordre@aaksafety.no

Årlig kontroll skjema

Utstyr til årlig kontroll

Kontrolldager fallsikringsutstyr 2019