Tilkomstteknikk / arbeid i tau

Arbeid i tau er et metodesett for sikring, atkomst og arbeid på utsatte arbeidsposisjoner. Metodikken er spesielt utstrakt brukt innen ulike disipliner Offshore, men de samme metodene kan også anvendes på land.

Planlagte kurs innen Tilkomstteknikk / arbeid i tau