Redning

Arbeid i høyden er forbundet med fare, og gjennom denne erkjennelsen sikrer vi oss med fallsikringsutstyr. Arbeidsplasser med mange personer som arbeider i høyden bør ha personell med utvidet kompetanse på redning.

Planlagte kurs innen Redning

18. des
3 dager
4. jan
2 dager
8. jan
3 dager
11. jan
2 dager
22. jan
3 dager
25. jan
2 dager
31. jan
2 dager
5. feb
3 dager
8. feb
2 dager
19. feb
3 dager
22. feb
2 dager
5. mar
3 dager
8. mar
2 dager
14. mar
2 dager
19. mar
3 dager
22. mar
2 dager
5. apr
2 dager
16. apr
3 dager
19. apr
2 dager
3. mai
2 dager