Redning

Arbeid i høyden er forbundet med fare, og gjennom denne erkjennelsen sikrer vi oss med fallsikringsutstyr. Arbeidsplasser med mange personer som arbeider i høyden bør ha personell med utvidet kompetanse på redning.

Planlagte kurs innen Redning

5. apr
2 dager
16. apr
3 dager
19. apr
2 dager
3. mai
2 dager
14. mai
3 dager
24. mai
2 dager
4. jun
3 dager
7. jun
2 dager
18. jun
3 dager
21. jun
2 dager